Sale!

Item nr. 20015

Japanese Print, Geisha

ProductionJapan

Dimension26.5 x HT 70 x 2 cm

Price  250.00

japanese-geisha-print

Additional information

Dimension

26.5 x HT 70 x 2 cm